Семінар 15. Розвиток УРСР в умовах перебудови (1985 — 1991 рр.)

1. Протиріччя суспільно-політичного життя УРСР. Причини перебудови.
2. Зміст реформ 1985 – 1991 рр.
3. Наслідки перебудови для УРСР.

Основні поняття і терміни: адміністративно-командна система, антиалкогольна кампанія, багатопартійність, гласність, демократизація, «живий ланцюг», корупція, лібералізація, «перебудова», політичні реформи, референдум, ринкова економіка, союзний договір, страйк, стратегія «прискорення», холодна війна, чорнобильська катастрофа.
Персоналії: Гаврилишин Богдан, Гончар Олесь, Горбачов Михайло, Гуренко Станіслав, Дзюба Іван, Драч Іван, Кравчук Леонід, Лук’яненко Левко, Черненко Костянтин, Чорновіл В’ячеслав, Щербицький Володимир, Юхновський Ігор.
Підготовка до семінару: Орієнтуватися в темі семінару. Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (в межах семінарської теми). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези підручника:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 549 – 565. Режим доступу: http://ftfsite.ru/wp-content/files/istorija_ukrajiny_bojko.pdf
Грицак, Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації ХІХ – ХХ ст. – К.: Ґенеза, 1996. – С. 225 – 234. Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Grycak.pdf
Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 15». Режим доступу: http://onlinetribune.info/rekomendacii-studentam-shhodo-pidgotovki-do-seminariv-ta-lekcij/

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Семінар 12. Протиріччя соціально-економічного розвитку Радянської України (1929 – 1939 рр.)

1. Становлення сталінської диктатури: причини, сутність, наслідки.
2. Політика індустріалізації: завдання, характерні риси, наслідки.
3. Політика колективізації: завдання, характерні риси, наслідки.
4. Голодомор 1932 – 1933 рр. Репресивна політика сталінізму.

Основні поняття і терміни: індустріалізація, колективізація, директива, адміністративно-командна система, репресії, терор, депортації, колгоспи, ГУТАБ, тоталітаризм, культ особи, голодомор, геноцид, трудодень, чорні дошки, куркулі, п’ятирічка, русифікація, соціалістичне змагання, стаханівський рух, галузі групи А, галузі групи Б, емансипація.
Персоналії: Бойчук Михайло, Вавилов Микола, Верьовка Григорій, Довженко Олександр, Курбас Лесь, Каганович Лазар, Коцюбинський Юрій, Скрипник Микола, Сталін Йосип, Ульянов (Ленін) Володимир, Шумський Олександр, Волобуєв Михайло, Яворницький Дмитро, Самокиш Микола, Писаржевський Лев, Рильський Максим, Сосюра Володимир, Юра Гнат.
Підготовка до семінару: Орієнтуватися в темі семінару. Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (в межах семінарської теми). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези підручника:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 388 – 401, 420 – 428. Режим доступу: http://ftfsite.ru/wp-content/files/istorija_ukrajiny_bojko.pdf
Грицак, Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації ХІХ – ХХ ст. – К.: Ґенеза, 1996. – С. 129 – 134. Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Grycak.pdf
Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 11». Режим доступу: http://onlinetribune.info/rekomendacii-studentam-shhodo-pidgotovki-do-seminariv-ta-lekcij/

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Семінар 11. Суспільно-політичне життя УСРР у період нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)

1. Нова економічна політика: причини впровадження, зміст та наслідки.
2. Утворення СРСР та місце в ньому УСРР.
3. Розвиток культури в 1920-х рр. в УСРР.

Основні поняття і терміни: автономізація, артілі, воєнний комунізм, госпрозрахунок, денаціоналізація, договірна федерація, електрифікація, індустріалізація, інтервенція, колективізація, командна економіка, комітети бідноти, комуна, конвертація, концесії, коренізація, культурна революція, лікнепи, націоналізація, нова економічна політика (неп), непмани, «ножиці цін», продовольча розкладка (продрозкладка), продовольчий податок (продподаток), раднаргосп, ревкоми, реквізиція, робітничі факультети, «розстріляне відродження», союзний договір, товариства спільної обробки землі, українізація, хлібозаготівля, червоний терор.
Персоналії: Раковський Християн, Бойчук Михайло, Гринько Григорій, Довженко Олександр, Макаренко Антон, Еллан-Блакитний Василь, Куліш Микола, Курбас Лесь, Скрипник Микола, Сталін Йосип, Ульянов (Ленін) Володимир, Хвильовий Микола, Шумський Олександр, Волобуєв Михайло, Яворницький Дмитро.
Підготовка до семінару: Орієнтуватися в темі семінару. Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (в межах семінарської теми). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези підручника:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 372 – 388, 401 – 420. Режим доступу: http://ftfsite.ru/wp-content/files/istorija_ukrajiny_bojko.pdf
Грицак, Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації ХІХ – ХХ ст. – К.: Ґенеза, 1996. – С. 122 – 129. Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Grycak.pdf
Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 11». Режим доступу: http://onlinetribune.info/rekomendacii-studentam-shhodo-pidgotovki-do-seminariv-ta-lekcij/

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Семінар 10. Україна в умовах поглиблення революційного процесу (1918 – 1921 рр.)

1. Українська Держава за правління гетьмана Павла Скоропадського.
2. Історія розвитку та розпаду Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).
3. Проблеми українського державотворення у добу Директорії.

Основні поняття і терміни: автокефалія, автономісти, анексія, атеїзм, воєнний комунізм, Зимові походи, інтервенти, інтервенція, інтерновані війська, концесія, «листопадовий рейд», «лінія Бертелемі», «лінія Керзона», націоналізація, неокласицизм, обновленська церква, окупація, офензива, прелімінарний договір, пролетаризація культури, ревкоми, реквізиція, робітничі факультети (робітфаки), самостійники, сепаратний мир, символізм, «трикутник смерті», УАПЦ, ультиматум, універсал, уряд в екзилі, установчі збори, червоний і білий терор.
Персоналії: Багалій Дмитро, генерал Бертелемі, Бойчук Михайло, Вернадський Володимир, Верьовка Григорій, Винниченко Володимир, Винниченко Володимир, Вільсон Вудро, Врангель Петро, Врангель Петро, Галлер Юзеф, Головко Андрій, Голубович Всеволод, Голубович Сидір, Греків (Греков) Олександр, Грушевський Михайло, Денікін Антон, Драй-Хмара Михайло, Єфремов Сергій, Зеров Микола, Клен Юрій, Кримський Агатангел, Кричевські Василь і Федір, Курбас Лесь, Левицький Кость, Леонтович Микола, Лизогуб Федір, Липинський В’ячеслав, Липківський Василь, Лотоцький Олександр, Махно Нестор, Міхновський Микола, Нарбут Георгій, Огієнко Іван, Олесь Олександр, Омелянович-Павленко Михайло, Омелянович-Павленко Михайло, Петлюра Симон, Петровський Григорій, Петрушевич Євген, Петрушевич Євген, Пілсудський Юзеф, Раковський Християн Рильський Максим, Скоропадський Павло, Слуцький Антон, Сосюра Володимир, Сулькевич Сулейман (Матвій), Тичина Павло, Туган-Барановський Михайло, Храповицький Антоній, Юра Гнат.

Підготовка до семінару: Орієнтуватися в темі семінару. Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (в межах семінарської теми). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези підручника:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 321 – 371. Режим доступу: http://ftfsite.ru/wp-content/files/istorija_ukrajiny_bojko.pdf
Грицак, Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації ХІХ – ХХ ст. – К.: Ґенеза, 1996. – С. 82 – 121. Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Grycak.pdf
Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 10». Режим доступу: http://onlinetribune.info/rekomendacii-studentam-shhodo-pidgotovki-do-seminariv-ta-lekcij/

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Семінар 9. Розвиток УНР у 1917 — 1918 рр.

1. Причини лютневої революції 1917 р. та її наслідки для України.
2. Політика УНР доби Центральної Ради (1917 – 1918).
3. Причини ліквідації УНР.

Основні поняття і терміни: автономісти, анексія, Антанта, Брестський мир, Генеральний секретаріат, громадянська війна, культурне будівництво, Народний секретаріат, націоналізація, Перша світова війна (Велика війна), революція, самостійники, сепаратний мир, суверенітет, Тимчасовий уряд, «українське питання», ультиматум, універсал, Український національний конгрес, Установчі збори, Центральна Рада, червоний терор, Четвертний союз.
Персоналії: Володимир Антонов-Овсієнко, Володимир Винниченко, Всеволод Голубович, Карл Адольф Максиміліан Гофман, Михайло Грушевський, Сергій Єфремов, Юрій Коцюбинський, Ріхард фон Кюльман, Георгій Львов, Михайло Муравйов, Симон Петлюра, Микола ІІ Романов, Олександр Севрюк, Федір Сергєєв (Артем), Володимир Ульянов (Ленін), Іраклій Церетелі, Оттокар Чернін, Пилип Альфонс Мумм фон Шварценштайн.

Підготовка до семінару: Орієнтуватися в темі семінару. Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (в межах семінарської теми). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези підручника:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 321 – 371. Режим доступу: http://ftfsite.ru/wp-content/files/istorija_ukrajiny_bojko.pdf
Грицак, Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації ХІХ – ХХ ст. – К.: Генеза, 1996. – С. 82 – 121. Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Grycak.pdf
Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 9». Режим доступу: http://onlinetribune.info/rekomendacii-studentam-shhodo-pidgotovki-do-seminariv-ta-lekcij/

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Семінар 7. Розвиток Наддніпрянської України в першій половині ХІХ ст.

1. Наддніпрянська Україна в умовах кризи феодального ладу.
2. Розгортання на українських землях національно-визвольного та революційного рухів.

*          *          *

Персоналії: Дмитро Бантиш-Каменський, Остап Вересай, Микола Гоголь, Петро Гулак-Артемовський, Василь Каразін, Устим Кармалюк, Григорій Квітка-Основ’яненко, Микола Костомаров, Іван Котляревський, Пантелеймон Куліш, Михайло Максимович, Микола І, Олександр І, Михайло Остроградський, Ізмаїл Срезневський, Тарас Шевченко, Михайло Щепкін, Дмитро Яворницький, Павло Пестель.

Основні поняття і терміни: губернія, повіт, стан, генерал-губернаторство, інкорпорація, мануфактура, промисловий переворот, капіталізм, феодалізм, натуральне господарство, ринкове господарство, бюрократизація, уніфікація, денаціоналізація, місячина, урочна система, кантоніст, військові поселенці, поміщицькі селяни, державні селяни, удільні селяни, буржуазія, пролетаріат, урбанізація, революція, військовий переворот, месіанство, репресії, масонство, декабрист.

Підготовка до семінару:
1) Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (відповідно теми семінару);
2) Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати основні тези теми підручників в окремий зошит для семінарів або наприкінці конспекту відповідної лекції:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 213 – 237.
Режим доступу: http://ftfsite.ru/wp-content/files/istorija_ukrajiny_bojko.pdf
Попович, М. Нарис історії культури України [Текст] / М. Попович. – К.: АртЕк, 1998. – С. 300 – 348.
Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/sk610033.pdf
3) Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 7». Режим доступу: http://onlinetribune.info/rekomendacii-studentam-shhodo-pidgotovki-do-seminariv-ta-lekcij/

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Семінар 6. Політичний, економічний та культурний розвиток українських земель у складі Речі Посполитої

1. Люблінська унія 1569 р.: причини укладання, зміст та наслідки для українців.
2. Соціально-економічний та політичний розвиток українських земель у 1569 – 1647 рр.
3. Берестейська унія 1596 р.: причини укладання, зміст та наслідки для українців.

*          *          *

Персоналії: Сигізмунд ІІ Август, Сигізмунд ІІІ Ваза, Владислав ІV, Костянтин Острозький, Василь Острозький, Іов Борецький, Дмитро Вишневецький, Криштоф Косинський, Северин Наливайко, Петро Конашевич-Сагайдачний, Марко Жмайло, Тарас Федорович, Іван Сулима, Дмитро Гуня, Яків Остряниця, Павло Бут.
Основні терміни: фільварки, магдебурзьке право, магістрат, лава, рада, Устава на волоки, персональна унія, литовські статути, кріпацтво, панщина, оброк, республіка, монархія, церковні братства, ставропігія, полемічна література, православ’я, католицизм, протестантизм, Реформація, Контрреформація, уніатство, козаки (січові), уходники, Дике Поле, Запорозька Січ, зимівник, кіш, курінь, реєстрове козацтво, кошовий отаман, осавул, клейноди, чайка, «доба героїчних походів», ясир, Ординація Війська Запорозького реєстрового.

Підготовка до семінару:
1) Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (відповідно теми семінару);
2) Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати основні тези теми підручників в окремий зошит для семінарів або наприкінці конспекту відповідної лекції:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 102 – 128;
Режим доступу: http://ftfsite.ru/wp-content/files/istorija_ukrajiny_bojko.pdf
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України [Текст] / Н. Яковенко. – К.: Критика, 2006. – С. 117 – 188.
Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Jakovenko.pdf
3) Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 6». Режим доступу: http://onlinetribune.info/rekomendacii-studentam-shhodo-pidgotovki-do-seminariv-ta-lekcij/

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Семінар 5. Історія та культура Королівства Руського

1. Етапи розвитку та державно-політичний устрій Галицько-Волинської держави.
2. Культура Королівства Руського.

*          *          *

Персоналії: Володимирко Володарович, Ярослав Осмомисл, династія Романовичів, Роман Мстиславич (Великий), Данило Романович (Галицький), Лев І Данилович, Юрій І Львович, Андрій Юрійович, Лев ІІ Юрійович, Юрій ІІ Болеслав Тройденович.
Основні поняття і терміни: колегіальне правління (колективний сюзеренітет), дуумвірат, тріумвірат, сеньйорат, бояри, ранньофеодальна монархія, феодалізм, васал, сюзерен, монголо-татарське іго, експансія, боярська опозиція, удільні князівства, феодальна роздробленість, спадкова вотчина, митрополит, Мала Русь, Велика Русь, Золота Орда, ярлик, пейцза, васальна залежність, баскак, Галицька митрополія, легат, окупація.

Підготовка до семінару:
1) Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (відповідно теми семінару);
2) Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати основні тези теми підручників в окремий зошит для семінарів або наприкінці конспекту відповідної лекції:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 90 – 96.
Режим доступу: http://ftfsite.ru/wp-content/files/istorija_ukrajiny_bojko.pdf
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України [Текст] / Н. Яковенко. – К.: Критика, 2006. – С. 70 – 79.
Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Jakovenko.pdf
3) Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 5». Режим доступу: http://onlinetribune.info/rekomendacii-studentam-shhodo-pidgotovki-do-seminariv-ta-lekcij/

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Семінар 4. Історія та культура Київської Русі

  1. Теорії походження Русі (норманська, антинорманська, хозарська).
  2. Етапи розвитку, суспільно-політичний устрій та «соціальна піраміда» Русі. Причини розпаду.
  3. Суспільно-політичний устрій та «соціальна піраміда» Давньоруської держави. Культура Русі.

*          *           *

Персоналії: Аскольд, Дір, Рюрик, Олег, Ігор, Ольга, Святослав Ігорович (Хоробрий), Володимир І Святославович (Великий), Святополк І, Ярослав Володимирович (Мудрий), Мстислав І Володимирович, Ізяслав І Ярославич, Святослав ІІ Ярославич, Всеволод Ярославич, Святополк ІІ Ізяславич, Володимир ІІ Всеволодович (Мономах), Мстислав ІІ Володимирович (Великий), Іларіон, Нестор-літописець.

Основні поняття і терміни: варяги, нормани, норманська теорія, антинорманська теорія,  Київська Русь, Куявія, Славія, Арсанія, Візантія, Хазарський каганат, печеніги, верв, віче, дружина, ранньофеодальна монархія, язичництво, ідол, культ, волхв, капище, династія, великий князь, намісний князь (посадник), васал, сюзерен, колегіальне правління (колективний сюзеренітет), дуумвірат, тріумвірат, сеньйорат, бояри, тіун, огнищанин, гридь, мечник, дітський, отрок, люди градські, гості, купець, лихвар, феодал, феодальне землеволодіння, «Руська правда», смерд, дворові селяни, закупи, ізгої, челядь, рядовичі, холопи, задушні люди, данина, полюддя, погости, оброк, ловища, уділ, вотчина, помістя, лествичне право, християнство, митрополит, духовенство, церковні люди, десятина, глаголиця, кирилиця.

Підготовка до семінару:

1) Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (відповідно теми семінару);

2) Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати основні тези теми підручників в окремий зошит для семінарів або наприкінці конспекту відповідної лекції:

Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 41 – 89.

Режим доступу: http://ftfsite.ru/wp-content/files/istorija_ukrajiny_bojko.pdf

Попович, М. Нарис історії культури України [Текст] / М. Попович. – К.: АртЕк, 1998. – С. 56 – 119.

Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/sk610033.pdf

3) Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 4». Режим доступу: http://onlinetribune.info/rekomendacii-studentam-shhodo-pidgotovki-do-seminariv-ta-lekcij/

 

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Семінар 3. Історія та культура східних слов’ян (дохристиянський період)

1. Проблема походження слов’ян. Перші писемні згадки про слов’ян.
2. Розселення слов’янських племен. Протодержавні утворення східних слов’ян.
3. Особливості язичницького світогляду східних слов’ян.

Персоналії: Бож, Помпоній Мела, Пліній Старший, Прокопій Кесарійський, Клавдій Птолемей, Корнелій Тацит, Іван Бодуен де Куртене.
Основні терміни: автохтони, східні слов’яни, анти, венеди, склавіни, племена, бгання караваю, радуниці, тризна, племінні княжіння, пантеон, поляни, древляни, сіверяни, дуліби, волиняни, тиверці, ініціація, уличі, білі хорвати, язичництво, ідол, культ, волхв, капище, міф, міфологія, демонологія, анімізм, тотемізм, політеїзм, антропоморфні боги, Збруцький ідол, християнство, духовенство, Род, Сварог, Дажбог, Перун, Велес, Мокош, Лада, Стрибог, Симаргл, Ярило, Марена, Чорнобог, Білобог.

Підготовка до семінару:

1) Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (відповідно теми семінару);
2) Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати основні тези теми підручників в окремий зошит для семінарів або наприкінці конспекту відповідної лекції:

Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 32 – 40.

Режим доступу: http://ftfsite.ru/wp-content/files/istorija_ukrajiny_bojko.pdf

Попович, М. Нарис історії культури України [Текст] / М. Попович. – К.: АртЕк, 1998. – С. 22 – 55.

Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/sk610033.pdf

3) Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 3». Режим доступу: http://onlinetribune.info/rekomendacii-studentam-shhodo-pidgotovki-do-seminariv-ta-lekcij/

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.