Історія та культура України

Курс «Історія та культура України» – важлива гуманітарна дисципліна, яка протягом двох семестрів знайомить студентів із особливостями економіко-політичного і соціокультурного розвитку народів, що колись мешкали або проживають до тепер на українських землях. У межах дисципліни розглянуто широке коло проблем: генезис матеріальної та духовної культури стародавніх людей на українських землях, формування культури східних слов’ян дохристиянського періоду та доби Київської Русі, політичний і культурний розвиток на українських землях у польсько-литовську добу, феномен українського козацтва. Детально викладено матеріал історії та культури українського суспільства XVIII – початку ХХ ст., коли було закладено основи національної свідомості. Особливу увагу приділено радянській добі, суперечливому періоду вітчизняної історії. Завершує виклад курсу огляд стану сучасної України, зокрема окреслення проблем політичного розвитку й духовного відродження країни, аналіз наявних змін у політичній, економічній і культурній сферах. Читати далі

Рейтингова система оцінювання студентів, які прослухали дисципліну «Історія та культура України»

Дисципліна читається упродовж 1 та 2 семестрів. Наприкінці кожного семестру заплановане підсумкове оцінювання студентів – залік. В першому та другому семестрах передбачена ідентична рейтингова система оцінювання здобутків студентів, які прослухали курс «Історія та культура України». Читати далі

Матеріали для підготовки до семінарів та лекцій з курсу «Історія та культура України» (І семестр)

На цій сторінці сайту розміщено матеріали курсу для роботи студентів у І семестрі.  Зокрема, опорний конспект лекцій, семінарські теми та питання до них, а також комплекс тестів корисних для самоаналізу, стимуляції саморозвитку та послідовного засвоєння матеріалу. Читати далі

Матеріали для підготовки до семінарів та лекцій з курсу «Історія та культура України» (ІІ семестр)

На цій сторінці сайту розміщено матеріали курсу для роботи студентів у ІІ семестрі.  Зокрема, опорний конспект лекцій, семінарські теми та питання до них, а також комплекс тестів корисних для самоаналізу, стимуляції саморозвитку та послідовного засвоєння матеріалу. Читати далі

Індивідуальні творчі завдання для студентів із курсу «Історія та культура України»

Кожен студент або студентка мають можливість набрати до 10 балів у семестр, виконавши індивідуальне творче завдання. Не бажаючи обмежувати творчість студентів пропоную обрати той формат роботи, який відповідає Вашим інтелектуальним здібностям та уподобанням. Читати далі