Тренувальні тести з історії України (матеріал 7 класу)

Завдання для перевірки рівня сформованості в учнів історичної компетентності, а саме: хронологічну компетентність (уміння орієнтуватися в історичному часі, встановлювати близькі та далекі причино-наслідкові зв’язки, розглядати суспільні явища в конкретно-історичних умовах, виявляти зміни і тяглість життя суспільства) та просторову компетентність (уміння орієнтуватися в історичному просторі та знаходити взаомозалежності в розвитку суспільства, господарства, культури і природного довкілля).

Увага! На мобільних телефонах та планшетах ці тести не працюють, використовуйте комп’ютер.

Тема 12. Історія та культура українських земель наприкінці ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст.

Прослухавши лекцію та опрацювавши матеріал відповідних параграфів шкільного підручника з історії вступники повинні розібратися у особливостях розвитку українських земель кінця ХVІІ ст. – першої половини ХVІІІ ст. Вивчаючи тему рекомендуємо звернути увагу на такі її елементи: основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики гетьманів Івана Мазепи, Пилипа Орлика, Івана Скоропадського, Павла Полуботка, Данила Апостола; діяльність Малоросійської колегії та Міністерського правління (Правління Гетьманського уряду); повстання під проводом С. Палія; зміст основних положень Конституції Пилипа Орлика; розвиток української культури (стан освіти та науки, книгодрукування, архітектура і містобудування, образотворче мистецтво, музика, театр). Рекомендуємо, повторивши матеріали підручника з історії та переглянувши конспект лекції, розв’язати запропоновані тести для перевірки власних знань.

Тема 13. Історія та культура українських земель у другій половині ХVІІІ ст.

Прослухавши лекцію та опрацювавши матеріал відповідних параграфів шкільного підручника з історії вступники повинні розібратися у особливостях розвитку українських земель другої половини ХVІІІ ст. Вивчаючи тему рекомендуємо звернути увагу на такі її елементи: діяльність гетьмана Кирила Розумовського та Другої Малоросійської колегії; процес ліквідації автономного устрою Лівобережного Гетьманату та Слобідської України; особливості розвитку Правобережної України у складі Речі Посполитої; причини розгортання, методи і наслідки гайдамацького та опришківського рухів; територіальні зміни, що відбулися на українських землях у наслідок трьох поділів Речі Посполитої; розвиток української культури (стан освіти та науки, книгодрукування, архітектура і містобудування, образотворче мистецтво, музика, театр). Рекомендуємо, повторивши матеріали підручника з історії та переглянувши конспект лекції, розв’язати запропоновані тести для перевірки власних знань.

Тема 14. Історія та культура українських земель у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ ст. – у першій половині ХІХ ст.

Прослухавши лекцію та опрацювавши матеріал відповідних параграфів шкільного підручника з історії вступники повинні розібратися у особливостях інтеграції українських земель до Російської імперії, з’ясувати специфіку розвитку підросійської України наприкінці ХVІІІ ст. – у першій половині ХІХ ст. Вивчаючи тему рекомендуємо звернути увагу на такі її елементи: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель; політика Російської імперії щодо українських земель; ознаки занепаду кріпосницьких та зародження ринкових відносин на Україні, зміни у житті населення; причини, та наслідки польського повстання 1830 – 1831 рр.; програмні положення, методи діяльності масонів, декабристів і членів Кирило-Мефодіївського товариства; причини та значення національного відродження, розвиток української культури (стан освіти та науки, книгодрукування, архітектура і містобудування, образотворче мистецтво, музика, театр). Рекомендуємо, повторивши матеріали підручника з історії та переглянувши конспект лекції, розв’язати запропоновані тести для перевірки власних знань.