Семінарська тема 2. Етнічна мозаїка українського суспільства

1. Киримли (кримські татари) України: історія, стереотипи, традиції.
2. Етнічна мозаїка України. Проблема ксенофобії та шляхи її подолання.
Основні поняття і терміни: киримли, тенгріанство, дервіш, карачі, мурза, диван (корниш), калга-султан, нуреддин, муфтій, ор-бек, аталик, джадидизм, медресе, «Ant etkenmen» («Я поклявся»), Меджліс, депортація, колаборація, поліетнічна держава, моноетнічна держава, етнічні стереотипи, толерантність, ксенофобія, мультикультуралізм, асиміляція, культурний плюралізм, «плавильний казан», шовінізм, націоналізм, расизм.
Персоналії: Хаджі Ґірей, Менґлі Ґірей, Шагін Ґірей, Григорій Потьомкін, Номан Челебіджіхан, Ісмаїл Гаспринський, Рефат Чубаров, Мустафа Джемілєв, Петро Григоренко.

Підготовка до семінару: Орієнтуватися в семінарських питаннях. Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (в межах семінарських питань). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези опорного конспекту:
Тези опорного конспекту «1.3. Киримли (кримські татари) України: особливості етнонаціонального розвитку» розміщено на сайті.
Напередодні семінарського заняття рекомендую розв’язати тести розміщенні на сайті у рубриках «Поняття і терміни курсу «Історія українського суспільства» та «Тести до семінарської теми 2».

На семінарі перевіримо, як Ви опанували семінарські питання.

Семінар 4. Революція гідності 2013 – 2014 рр. та її вплив на українське суспільство

1. Поняття революції, її ознаки.
2. Причини Революції Гідності 2013 – 2014 рр.
3. Історія події та її наслідки.

Основні поняття і терміни: політична криза, економічна криза, референдум, імпічмент, інфляція, дефолт, тіньова економіка, приватизація, маргінальні прошарки суспільства, національні меншини, патріотизм, національна ідея, націоналізм, стратегічне партнерство, євроінтеграція, самопроголошені республіки, квазідержави, сепаратизм, колабораціонізм, «кримське питання», ксенофобія, ревальвація, експропріація, реприватизація, громадянське суспільство, контрасигнація, гібридна війна, окупація, анексія, Правий сектор, добровольчі батальйони, волонтерський рух, «casus belli», мобілізація, надзвичайний стан, хунта, державний переворот, НАТО.
Персоналії: Сергій Арбузов, Арсеній Яценюк, Віктор Янукович, Микола Азаров, Ігор Гіркін, Сергій Аксьонов, Мустафа Найєм, Віталій Портніков, Валерій Коряк, Олександр Попов, Володимир Сівкович, Андрій Клюєв, Віталій Захарченко, Петро Порошенко, Олександр Турчинов, Віктор Янукович, Леонід Кучма, Рроман Пшонка, Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнибок, Ігор Коломойський, Сергій Тарута, Рінат Ахметов, Геннадій Кернес, Володимир Путін, Барак Обама.

Підготовка до семінару: Орієнтуватися в темі семінару. Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (в межах семінарської теми). Читати та, якщо буде потреба, виписати тези посібника:
Революція гідності та агресія Росії проти України. – С. 6 – 47.
Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті у рубриці «Тести до семінару 4».

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Семінарська тема 3. Помаранчева революція 2004 р. та її вплив на українське суспільство

1. Поняття революції, її ознаки.
2. Причини помаранчевої революції 2004 р.
3. Історія події та її наслідки.

Основні поняття і терміни: адміністративний ресурс, відкріпний талон, дефолт, економічна криза, екзит-пол, елітарна культура, імпічмент, інавгурація, імплементація, інфляція, «карусель», корупція, купівля голосів, масова культура, маргінальні прошарки суспільства, «мертві душі», національна ідея, націоналізм, національні меншини, патріотизм, політична криза, помаранчева революція, революція, референдум, середній клас, темник.
Персоналії: Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Леонід Кучма, Олександр Зінченко, Володимир Литвин, Олександр Мороз, Юлія Тимошенко, Сергій Ківалов, Микола Азаров, Сергій Тігіпко, Петро Порошенко, Олександр Турчинов, Сергій Клюєв, Віктор Медведчук, Олександр Омельченко, Олександр Кваснєвський, Микола Мартиненко, Олександр Третьяков, Роман Зварич.

Підготовка до семінару: Орієнтуватися в темі семінару. Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (в межах семінарської теми). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези монографії:
Касьянов, Г. Очерки новейшей истории. – С. 326 – 432. Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-1530-04-0/978-966-1530-04-0.pdf
Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті у рубриці «Тести до семінару 3».

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Семінарська тема 1. Українці – титульний етнос країни: особливості етнонаціонального розвитку

Семінарська тема з курсу «Історія українського суспільства»

Тема 1. Українці – титульний етнос країни: особливості етнонаціонального розвитку

1. Поняття «суспільство», «українське суспільство». Типи суспільств та соціальна стратифікація (на прикладах з української історії).
2. Походження українського народу. Етнонімічна картина українців. Назви та самоназви української території.
3. Ментальність і етнічні стереотипи українців.
Основні поняття і терміни: східні слов’яни, анти, венеди, склавіни, племінні княжіння, поляни, древляни, сіверяни, дуліби, волиняни, тиверці, уличі, білі хорвати, ранньофеодальна монархія, станово-представницька монархія, абсолютна монархія,  верв (вервь), віче, дружина, гридь, смерд, холоп, рядович, закуп, ізгої, бояри, князь, васал, сюзерен, міщани, гості, чорне духовенство, біле духовенство, митрополит, магнати, шляхта, патриціат, плебс, бюргерство, селяни похожі, селяни непохожі, тяглові селяни, данники (чиншові селяни), феодалізм, традиційне суспільство, індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство, етнонім, етнофолізм, ментальність (менталітет), етнічні стереотипи, етнографічні групи, етнічні групи, національні меншини.
Історико-етнографічні регіони України: Полісся, Галичина, Опілля, Поділля, Підляшшя, Середнє Подніпров’я, Нижнє Подніпров’я, Північна Буковина, Волинь, Покуття, Придністров’я, Приазов’я, Закарпаття, Слобідська Україна (Слобожанщина), Північне Причорномор’я (Надчорномор’я), Південна Бессарабія, Наддніпрянська Україна (Наддніпрянщина), Холмщина (Забужжя), Посяння (Надсяння, Сяноччина), Лемківщина, Мармарощина (Марамарощина), Підляшшя (Підлісся), Прящівшина (Прятівщина), Сіверщина, Стародубщина, Донбас, Крим (Таврія, Таврида), Лівобережна Україна, Гуцульщина, Бойківщина, Буджак, Правобережна Україна, Донщина, Кубанщина.

Підготовка до семінару: Орієнтуватися в питаннях винесених на семінар. Знати значення понять і термінів, орієнтуватися по карті (знати історико-етнографічні регіони, місце розселення етнографічних груп та східнослов’янських племінних союзів). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези опорного конспекту:
Тези опорного конспекту «Вступ до курсу» та «1.1. Українці – титульний етнос країни» розміщено на сайті.
Напередодні семінарського заняття рекомендую розв’язати тести розміщенні на сайті у рубриках «Поняття і терміни курсу «Історія українського суспільства» та «Тести до семінарської теми 1».

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.