Історія українського суспільства

Курс «Історія українського суспільства» – вибіркова дисципліна, яка впродовж семестру ознайомить студентів із особливостями політичного, соціокультурного розвитку українців та етнічних меншин України. Пізнання закономірностей національного культурного розвитку сприятиме осмисленню студентами сучасних історичних процесів, формуванню їх світогляду, високого рівня культури особистості, патріотизму й інших моральних якостей громадянина України. Читати далі

Рейтингова система оцінювання студентів, які прослухали дисципліну «Історія українського суспільства»

Дисципліна читається упродовж одного семестру. Наприкінці курсу заплановане підсумкове оцінювання студентів – залік. Читати далі

Матеріали для підготовки до семінарів та лекцій з курсу «Історія українського суспільства»

На цій сторінці сайту розміщено матеріали курсу для роботи студентів упродовж семестру.  Зокрема, опорний конспект лекцій, семінарські теми та питання до них, а також комплекс тестів корисних для самоаналізу, стимуляції саморозвитку та послідовного засвоєння матеріалу. Читати далі