«Історія української культури»

Курс «Історія української культури» – гуманітарна дисципліна, яка дає студентам уявлення про культурний розвиток на українських землях. У рамках дисципліни розглядається широке коло проблем: генезис матеріальної та духовної культури стародавніх людей і перших держав на українських землях, формування культури східних слов’ян дохристиянського періоду та доби Київської Русі, стан української культури у польсько-литовську та козацьку добу. Докладно розкривається історія розвитку української культури XVIII – початку ХХ ст., коли було закладено основи національної свідомості. Особливу увагу приділено радянській добі, суперечливому періоду в історії вітчизняної культури. Завершується виклад курсу розглядом стану сучасної української культури, зокрема, шляхів і проблем духовного відродження України, аналізом державної політики у галузі культури. Читати далі

Тести з курсу «Історія української культури»

Пропонуємо Вам виконати завдання з вибором одного правильного варіанта з чотирьох запропонованих. Рішення тестів і аналіз отриманих результатів дозволять виявити прогалини знань у навчанні, систематизувати й узагальнити інформацію. Комплекс тестів корисний для самоаналізу, стимуляції саморозвитку та послідовного засвоєння матеріалу. Читати далі

Перелік тем для виконання індивідуальних завдань з курсу «Історія української культури»

Перелік тем, виконання яких потребує від студента не тільки пошуку фактів у підручниках, але й їхнього аналітичного опрацювання, творчого підходу до написання невеликої творчої індивідуальної роботи, що дозволить її виконавцю отримати навички найпростіших форм наукового дослідження в галузі суспільних наук. Пропонуємо студентам виконати індивідуальну роботу у форматі творчої роботи-презентації, що містить короткий опис пам’ятника архітектури чи монументального мистецтва, біографію архітекторів, скульпторів тощо. Читати далі