Тема 10. Відносини України з державами Європи, Азії та Америки

У межах лекційної теми «Відносини України з державами Європи, Азії та Америки» викладач проаналізував основні етапи міждержавного співробітництва України з державами Європи, Азії та Америки, визначив перспективи подальшої співпраці, зокрема: розглянув процес установлення та розвитку відносин України з Великою Британією, ФРН, Францією, Польщею, Румунією, Китаєм, Японією, Туреччиною, США, Канадою, Кубою; розкрив особливості відносин України з означеними державами в економічній, політичній та гуманітарній сферах у 1991 – 2018 рр.; окреслив результати та перспективи співробітництва. Ознайомившись з матеріалами лекції студенти можуть перевірити власні знання виконавши тести.

Тема 9. Зовнішня політика України на пострадянському просторі

У межах лекційної теми «Зовнішня політика України на пострадянському просторі» викладач проаналізував результати зовнішньополітичної співпраці України з пострадянськими державами, визначив перспективи подальшої роботи, зокрема: розглянув процес установлення та розвитку відносин з державами пострадянського простору; окреслив двосторонню співпрацю України з пострадянськими державами, вказав наявні здобутки та прорахунки; виділив довгострокові перспективи української дипломатії в Східній Європі, Кавказькому та Прибалтійському регіонах, Центральній Азії. Ознайомившись з матеріалами лекції студенти можуть перевірити власні знання виконавши тести.

Тема 8. Українська дипломатія в міжнародних організаціях

У межах лекційної теми «Українська дипломатія в міжнародних організаціях» викладач проаналізував результати роботи України з міжнародними організаціями та визначив перспективи подальшої співпраці, зокрема: розглянув особливості співробітництва України з ООН, ОБСЄ, Радою Європи, СНД, ГУАМ; розкрив здобутки України та потенційні переваги від вступу до складу вищезазначених організацій. Ознайомившись з матеріалами лекції студенти можуть перевірити власні знання виконавши тести.

Тема 7. Огляд зовнішньої політики Республіки Україна

У межах лекційної теми «Загальний огляд зовнішньої політики республіки Україна» викладач окреслив роль і місце суверенної України в системі світових міжнародних відносин, зокрема: висвітлив історію проголошення незалежності України та її міжнародного визнання; навів причини ядерного роззброєння України, історію цього процесу та окреслив наслідки; розглянув розбудову в Україні дипломатичної служби, проаналізував структуру Міністерства закордонних справ, визначив його проблеми та перспективи розвитку; розкрив основні засади та напрями української зовнішньої політики; виділив етапи зовнішньополітичної діяльності України й коротко охарактеризував їх. Ознайомившись з матеріалами лекції студенти можуть перевірити власні знання виконавши тести.

Тема 6. Зовнішня політика Української Радянської Соціалістичної Республіки (1944–1991 рр.)

У межах лекційної теми «Зовнішня політика Української Радянської Соціалістичної Республіки (1944 – 1991 рр.)» викладач окреслив найважливіші аспекти повоєнної дипломатії УРСР, зокрема: висвітлив причини та історію становлення вітчизняного дипломатичного відомства в останні роки Другої світової війни; розглянув здобутки та прорахунки дипломатичного відомства УРСР. Ознайомившись з матеріалами лекції студенти можуть перевірити власні знання виконавши тести.

Тема 5. Зовнішня політика Радянської України (1917–1923 рр.)

У межах лекційної теми «Зовнішня політика Радянської України (1917 – 1923 рр.)» викладач розкрив найважливіші аспекти зовнішньополітичної діяльності Радянської України, зокрема: розглянув основні етапи та напрямки зовнішньої політики УСРР, історію становлення СРСР та статус української республіки в межах союзної держави; визначив досягнення та прорахунки дипломатичного відомства Радянської України. Ознайомившись з матеріалами лекції студенти можуть перевірити власні знання виконавши тести.

Тема 4. Зовнішня політика Української Народної Республіки (1918–1921 рр.)

У межах лекційної теми «Зовнішня політика Української Народної Республіки (1918 – 1921 рр.)» викладач розкрив найважливіші аспекти дипломатії УНР доби Директорії, зокрема: розглянув основні етапи та напрямки зовнішньої політики УНР; визначив досягнення та прорахунки дипломатичного відомства УНР 1918 – 1920 рр.; охарактеризував дипломатичну роботу уряду УНР в екзилі. Ознайомившись з матеріалами лекції студенти можуть перевірити власні знання виконавши тести.