«Історія української культури»

Курс «Історія української культури» – гуманітарна дисципліна, яка дає студентам уявлення про культурний розвиток на українських землях. У рамках дисципліни розглядається широке коло проблем: генезис матеріальної та духовної культури стародавніх людей і перших держав на українських землях, формування культури східних слов’ян дохристиянського періоду та доби Київської Русі, стан української культури у польсько-литовську та козацьку добу. Докладно розкривається історія розвитку української культури XVIII – початку ХХ ст., коли було закладено основи національної свідомості. Особливу увагу приділено радянській добі, суперечливому періоду в історії вітчизняної культури. Завершується виклад курсу розглядом стану сучасної української культури, зокрема, шляхів і проблем духовного відродження України, аналізом державної політики у галузі культури.

Метою розміщення на сайті onlinetribune.info навчальних матеріалів є прагнення допомогти студентам отримати уявлення про історичний розвиток вітчизняної культури, ознайомити студентів із фактами та подіями національної культурної традиції, культурно-мистецькими пам’ятками України.

У ході вивчення дисципліни «Історія української культури» студенти повинні:

√ знати:

• зміст поняття «культури», її структуру та функції;
• основні етапи розвитку української культури, особливості її періодизації;
• визначення та зміст основних мистецьких стилів;
• біографію визначних діячів української культури, їхні творчі здобутки та роль у культурно-історичному процесі;
• місце та значення української культури в системі світової культури;
• світоглядні тенденції, притаманні сучасній українській культурі, проблеми та перспективи її розвитку в цивілізаційному процесі;

√ вміти:

• пояснювати суть феномену культури, її роль у життєдіяльності;
• зіставляти культурні явища національної культури з відповідними процесами та періодами світової культури;
• визначати культурно-мистецькі пам’ятки та видатних представників, характерних для конкретного періоду в історії української культури;
• обґрунтовувати власні світоглядні позиції на основі знань історико-культурної спадщини;
• визначати роль і місце української культури у світовій цивілізації, усвідомлювати специфіку національної культурної традиції.

Матеріали розміщені на сайті надають можливість студентам опанувати курс «Історія української культури», набути необхідних знань та вмінь із дисципліни, ґрунтовно підготуватися до успішного складання підсумкової атестації.

Поділитися:
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты