Матеріали для підготовки до семінарів та лекцій з курсу «Історія та культура України» (ІІ семестр)

На цій сторінці сайту розміщено матеріали курсу для роботи студентів у ІІ семестрі.  Зокрема, опорний конспект лекцій, семінарські теми та питання до них, а також комплекс тестів корисних для самоаналізу, стимуляції саморозвитку та послідовного засвоєння матеріалу.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ /матеріал редагується/

Тема VI. Україна в період Першої світової війни та «визвольних змагань».

Лекція 6.1. Україна в умовах Першої світової війни і революційних подій 1917 – 1918 рр.
Лекція 6.2. Україна в умовах поглиблення революційного процесу (1918–1921 рр.) [самостійне опрацювання].

Тема VІI. Протиріччя політико-економічного та соціокультурного розвитку українських земель у міжвоєнний період (1920-ті – 1930-ті рр.)

Лекція 7.1. Соціально-економічний розвиток УСРР в умовах непу.
Лекція 7.2. Протиріччя соціально-економічного розвитку Радянської України 1929 – 1939 рр.

Тема VІIІ. Україна в Другій світовій війні (1941 – 1945 рр.)

Лекція 8.1. Україна у роки воєнного лихоліття (1939 – 1941 рр.)
Лекція 8.2. Україна у роки воєнного лихоліття (1942 – 1945 рр.)

Тема ІХ. УРСР в умовах реформування тоталітарної системи та її краху (1945 – 1991 рр.)

Лекція 9.1. Розвиток УРСР у 1945 – 1985 рр.: особливості періодів повоєнної відбудови, «відлиги», «застою» [самостійне опрацювання]
Лекція 9.2. Розвиток УРСР в добу перебудови (1985 – 1991 рр.)

Тема Х. Україна періоду незалежності: державотворчі процеси, економічні реформи та тенденції розвитку культури

Лекція 10.1. Історія і культура сучасної України.
Лекція 10.2. Революційні події в історії новітньої Україні.

СЕМІНАРИ

Семінар 9. Розвиток УНР у 1917 – 1918 рр.
Тести до семінару 9.
Семінар 10. Україна в умовах поглиблення революційного процесу 1918–1921 рр.
Тести до семінару 10.
Семінар 11. Соціально-економічний розвиток УСРР в умовах непу
Тести до семінару 11.
Семінар 12. Протиріччя соціально-економічного розвитку Радянської України 1929–1939 рр.
Тести до семінару 12.
Семінар 13. Україна в Другій світовій війні (1939 – 1945 рр.).
Тести до семінару 13.
Семінар 14. Історія визволення та відбудови українських земель.
Тести до семінару 14.
Семінар 15. Розвиток УРСР в добу перебудови (1985 – 1991 рр.).
Тести до семінару 15.
Семінар 16. Революційні події в історії новітньої Україні (2004 р.)
Тести до семінару 16.
Семінар 17. Революційні події в історії новітньої Україні (2013-2014 рр.)
Тести до семінару 17.

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed