Матеріали для підготовки до семінарів та лекцій з курсу «Історія українського суспільства»

На цій сторінці сайту розміщено матеріали курсу для роботи студентів упродовж семестру.  Зокрема, опорний конспект лекцій, семінарські теми та питання до них, а також комплекс тестів корисних для самоаналізу, стимуляції саморозвитку та послідовного засвоєння матеріалу.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

/розміщена тут інформація має бути відома студентам до початку лекції. На лекції викладач дає новий матеріал відштовхуючись від тез опорного конспекту/

Вступне слово. Типи суспільств та соціальна стратифікація.
Лекція 1. Історія та культура східних слов’ян (дохристиянський період).
Лекція 2. Історія політичного та соціокультурного розвитку Русі.
Лекція 3. Розвиток суспільства у литовсько-польську добу (XIV–XVI ст.)
Лекція 4. Соціально-політичні процеси на українських землях за часів національної революції та козацької держави.
Лекція 5. Українське суспільство наприкінці XVIII – у XIX ст.
Лекція 6. Суспільство Радянської України: історія повсякдення
Лекція 7. Українське суспільство в умовах незалежності: проблеми та сучасні виклики

Теми семінарів:

Семінар 1. Поняття «суспільство», «українське суспільство». Типи суспільств та соціальна стратифікація (термінологія/карта)
Тести до семінарської теми 1.
Семінар 2. Історія та культура східних слов’ян (дохристиянський період)
Тести до семінарської теми 2.
Семінар 3. Соціальна історія Русі.
Тести до семінарської теми 3.
Семінар 4. Українське суспільство литовсько-польської доби
Тести до семінарської теми 4.
Семінар 5. Суспільство Радянської України (доповіді/презентації/дискусії)
Семінар 6. Суспільство Радянської України (доповіді/презентації/дискусії)
Семінар 7. Суспільство Радянської України (доповіді/презентації/дискусії)
Семінар 8. Українське суспільство в умовах незалежності (огляд есе)

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed