Рейтингова система оцінювання студентів, які прослухали дисципліну «Історія українського суспільства»

Дисципліна читається упродовж одного семестру. Наприкінці курсу заплановане підсумкове оцінювання студентів – залік.

Вид контролю Максимальний бал Тиждень проведення

1

робота на семінарі

10 балів

1 тиждень

2

робота на семінарі

10 балів 3 тиждень

3

робота на семінарі

10 балів

5 тиждень

4

робота на семінарі

10 балів

7 тиждень

5

підготовка презентації на дискусійну тему  та її захист перед одногрупниками

40 балів

9 тиждень

6

участь в дискусії

3 бали

11 тиждень

7

участь в дискусії

3 бали

13 тиждень

8

участь в дискусії 3 бали

15 тиждень

9

участь в дискусії

3 бали

16 тиждень

10

наявність конспекту лекцій та нотатків до семінарів

8 балів

16 тиждень

Передбачені також додаткові (мотивуючі) 10 балів за виконання студентом індивідуального завдання — написання есе.

Будь-яку тему семінару можна перескласти один раз у письмовій формі на консультації.
У цілому студент (студентка) за семестр можуть набрати максимально 100 балів. Залік виставляється автоматично у заліковий тиждень, якщо у студента (студентки) загальна сума балів від 60 до 100.

Загальна підсумкова рейтингова оцінка визначається за шкалою:

90 – 100 балів – оцінка «зараховано»;
82 – 89 балів – оцінка «зараховано»;
75 – 81 балів – оцінка «зараховано»;
64 – 74 балів – оцінка «зараховано»;
60 – 63 балів – оцінка «зараховано»;
0 – 59 балів – оцінка «не зараховано».

Поділитися:
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты