Матеріали для підготовки до семінарів та лекцій з курсу «Історія та культура України» (І семестр)

На цій сторінці сайту розміщено матеріали курсу для роботи студентів у І семестрі.  Зокрема, опорний конспект лекцій, семінарські теми та питання до них, а також комплекс тестів корисних для самоаналізу, стимуляції саморозвитку та послідовного засвоєння матеріалу.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ /матеріал редагується/

Вступна лекція

Тема І. Матеріальна та духовна культура давніх людей (палеоліт – доба заліза)

Лекція 1.1. Історія та культура давніх людей на українських землях.
Лекція 1.2. Матеріальна та духовна культура давніх народів на українських землях у добу заліза (с/р).

Тема ІІ. Політичний, економічний та культурний розвиток Русі та Королівства Руського

Лекція 2.1. Історія та культура східних слов’ян (дохристиянський період).
Лекція 2.2. Історія та культура Русі.
Лекція 2.3. Історія Королівства Руського (с/р)

Тема ІІІ. Українські землі у польсько-литовську добу (ХІV ст. – ХVІІ ст.)

Лекція 3.1. Доля руських удільних князівств у складі іноземних держав.
Лекція 3.2. Політичний, економічний та культурний розвиток українських земель у складі Речі Посполитої.

Тема ІV. Розвиток українських земель з середини ХVІІ ст. по ХVІІІ ст.

Лекція 4.1. Визвольна війна 1648 — 1657 рр.: причини, основні події, наслідки.
Лекція 4.2. Політичний та соціокультурний розвиток українських земель (кінець 17 ст. — 18 ст.) (с/р).

Тема V. Українські землі в системних трансформаціях ХІХ ст. – початку ХХ ст.

Лекція 5.1. Соціально-економічний розвиток українських земель в умовах кризи феодально-кріпосницьких відносин (перша половина XIX ст.)
Лекція 5.2. Протиріччя соціально-економічного розвитку українських земель в умовах капіталістичної модернізації (друга половина XIX – початок XX ст.).
Лекція 5.3. Суспільно-політичний розвиток українських земель на початку ХХ ст. (с/р)

СЕМІНАРИ

Установчий семінар.
Семінар 1. Дослов’янська культурна традиція на українських землях (палеоліт – доба бронзи)
Тести до семінару 1.
Семінар 2. Матеріальна та духовна культура давніх народів на українських землях у добу заліза.
Тести до семінару 2.
Семінар 3. Історія та культура східних слов’ян (дохристиянський період).
Тести до семінару 3.
Семінар 4. Історія та культура Київської Русі.
Тести до семінару 4.
Семінар 5. Історія Королівства Руського.
Тести до семінару 5.
Семінар 6. Політичний, економічний та культурний розвиток українських земель у складі Речі Посполитої.
Тести до семінару 6.
Семінар 7. Розвиток Наддніпрянської України в першій половині XIX ст.
Тести до семінару 7.
Семінар 8. Суспільно-політичний розвиток українських земель (кінець XIX – початок XX ст.).
Тести до семінару 8.

Поділитися:
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты