Семінар 10. Україна в умовах поглиблення революційного процесу

1. Українська Держава за правління гетьмана Павла Скоропадського.
2. Історія розвитку та розпаду Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

Основні поняття і терміни: автокефалія, автономісти, анексія, атеїзм, воєнний комунізм, інтервенти, інтервенція, інтерновані війська, іредентизм, концесія, «лінія Бертелемі», націоналізація, неокласицизм, окупація, отаманщина, офензива, прелімінарний договір, реквізиція, самостійники, сепаратний мир, символізм, «трикутник смерті», УАПЦ, ультиматум, універсал, уряд в екзилі, установчі збори.
Персоналії: Багалій Дмитро, генерал Бертелемі, Бойчук Михайло, Вернадський Володимир, Верьовка Григорій, Винниченко Володимир, Вільсон Вудро, Галлер Юзеф, Головко Андрій, Голубович Всеволод, Голубович Сидір, Греків (Греков) Олександр, Грушевський Михайло, Денікін Антон, Драй-Хмара Михайло, Єфремов Сергій, Зеров Микола, Клен Юрій, Кримський Агатангел, Кричевські Василь і Федір, Курбас Лесь, Левицький Кость, Леонтович Микола, Лизогуб Федір, Липинський В’ячеслав, Липківський Василь, Міхновський Микола, Нарбут Георгій, Олесь Олександр, Омелянович-Павленко Михайло, Петлюра Симон, Петровський Григорій, Петрушевич Євген, Пілсудський Юзеф, Рильський Максим, Скоропадський Павло, Слуцький Антон, Сосюра Володимир, Сулькевич Сулейман (Матвій), Тичина Павло, Туган-Барановський Михайло, Юра Гнат.

Підготовка до семінару: Орієнтуватися в темі семінару. Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (в межах семінарської теми). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези підручника:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 321 – 371
Грицак, Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації ХІХ – ХХ ст. – К.: Ґенеза, 1996. – С. 82 – 121
Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 10»

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Приклад запитань до експрес-опитування до теми: «Україна в умовах поглиблення революційного процесу»

 1. Причини падіння Центральної Ради та ліквідації УНР?
 2. Які реформи чи дії влади можна віднести до здобутків УНР доби Центральної Ради?
 3. Які прорахунки чи недоліки дій влади УНР доби Центральної Ради можете назвати?
 4. Укажіть зміст грамоти «До українського народу».
 5. Які досягнення зроблено гетьманською владою (окремо в економіці, політиці, культурі).
 6. Які прорахунки Гетьманату можете виділити.
 7. Які причини проголошення П. Скоропадським грамоти «Про федерацію з нерадянською Росією»?
 8. Який зміст та наслідки цієї грамоти? Чи мав гетьман альтернативу?
 9. Яка політична сила стала в опозиції до гетьмана? Які претензії гетьману висувалися від опозиції?
 10. Що таке Директорія, який її склад?
 11. Укажіть причини падіння гетьманату.
 12. Що таке ЗУНР і коли вона постала?
 13. На яких українських регіонах існувала ЗУНР? У складі якої держави вони знаходилися та чи мали на ці території претензії інші країни?
 14. Розкрийте причини створення ЗУНР.
 15. З якою національною меншиною Австро-Угорської імперії українцям довелося конкурувати за вплив на Галичині? Чому?
 16. Чому ЗУНР мала проблеми з легалізацією власного статусу? До кого вона звернулася?
 17. Які реформи чи дії влади можна віднести до здобутків ЗУНР?
 18. Які прорахунки чи недоліки дій влади ЗУНР можете назвати?
 19. Чому ЗУНР не йшла на контакт з Українською Державою?
 20. Який результат взаємин ЗУНР та УНР?
 21. Чому українці мусили звертатися за підтримкою до міжнародного співтовариства для захисту української державності?
 22. Яка доля «українського питання» на Паризькій мирній конференції?
 23. Які наслідки протистояння галичан з поляками?
 24. Що таке Чортківська офензива?
 25. Укажіть причини поразки ЗУНР.
Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed