Семінар 10. Україна в умовах поглиблення революційного процесу (1918 – 1921 рр.)

1. Українська Держава за правління гетьмана Павла Скоропадського.
2. Історія розвитку та розпаду Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).
3. Проблеми українського державотворення у добу Директорії.

Основні поняття і терміни: автокефалія, автономісти, анексія, атеїзм, воєнний комунізм, Зимові походи, інтервенти, інтервенція, інтерновані війська, концесія, «листопадовий рейд», «лінія Бертелемі», «лінія Керзона», націоналізація, неокласицизм, обновленська церква, окупація, офензива, прелімінарний договір, пролетаризація культури, ревкоми, реквізиція, робітничі факультети (робітфаки), самостійники, сепаратний мир, символізм, «трикутник смерті», УАПЦ, ультиматум, універсал, уряд в екзилі, установчі збори, червоний і білий терор.
Персоналії: Багалій Дмитро, генерал Бертелемі, Бойчук Михайло, Вернадський Володимир, Верьовка Григорій, Винниченко Володимир, Вільсон Вудро, Врангель Петро, Галлер Юзеф, Головко Андрій, Голубович Всеволод, Голубович Сидір, Греків (Греков) Олександр, Грушевський Михайло, Денікін Антон, Драй-Хмара Михайло, Єфремов Сергій, Зеров Микола, Клен Юрій, Кримський Агатангел, Кричевські Василь і Федір, Курбас Лесь, Левицький Кость, Леонтович Микола, Лизогуб Федір, Липинський В’ячеслав, Липківський Василь, Лотоцький Олександр, Махно Нестор, Міхновський Микола, Нарбут Георгій, Огієнко Іван, Олесь Олександр, Омелянович-Павленко Михайло, Петлюра Симон, Петровський Григорій, Петрушевич Євген, Пілсудський Юзеф, Раковський Християн Рильський Максим, Скоропадський Павло, Слуцький Антон, Сосюра Володимир, Сулькевич Сулейман (Матвій), Тичина Павло, Туган-Барановський Михайло, Храповицький Антоній, Юра Гнат.

Підготовка до семінару: Орієнтуватися в темі семінару. Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (в межах семінарської теми). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези підручника:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 321 – 371
Грицак, Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації ХІХ – ХХ ст. – К.: Ґенеза, 1996. – С. 82 – 121
Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 10»

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed