Семінар 11. Суспільно-політичне життя УСРР у період нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)

1. Нова економічна політика: причини впровадження, зміст та наслідки.
2. Утворення СРСР та місце в ньому УСРР.
3. Розвиток культури в 1920-х рр. в УСРР.

Основні поняття і терміни: автономізація, артілі, воєнний комунізм, госпрозрахунок, денаціоналізація, договірна федерація, електрифікація, індустріалізація, інтервенція, колективізація, командна економіка, комітети бідноти, комуна, конвертація, концесії, коренізація, культурна революція, лікнепи, націоналізація, нова економічна політика (неп), непмани, «ножиці цін», продовольча розкладка (продрозкладка), продовольчий податок (продподаток), раднаргосп, ревкоми, реквізиція, робітничі факультети, «розстріляне відродження», союзний договір, товариства спільної обробки землі, українізація, хлібозаготівля, червоний терор.
Персоналії: Раковський Християн, Бойчук Михайло, Гринько Григорій, Довженко Олександр, Макаренко Антон, Еллан-Блакитний Василь, Куліш Микола, Курбас Лесь, Скрипник Микола, Сталін Йосип, Ульянов (Ленін) Володимир, Хвильовий Микола, Шумський Олександр, Волобуєв Михайло, Яворницький Дмитро.
Підготовка до семінару: Орієнтуватися в темі семінару. Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (в межах семінарської теми). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези підручника:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 372 – 388, 401 – 420.
Грицак, Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації ХІХ – ХХ ст. – К.: Ґенеза, 1996. – С. 122 – 129.
Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 11».

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Приклад запитань до опитування на семінарі:

 1. Укажіть хронологію політики «воєнного комунізму».
 2. З якою метою політика «воєнного комунізму» впроваджувалася більшовиками?
 3. Укажіть заходи політики «воєнного комунізму» у промисловості, сільському господарстві, торгівлі.
 4. До яких змін в економічному й соціальному житті населення призвела політика «воєнного комунізму» в УСРР?
 5. Які причини та наслідки голоду 1921 – 1923 рр.?
 6. Як і коли було здійснено перехід до непу?
 7. Що таке неп (дайте характеристику)?
 8. Чим відрізнявся неп від політики «воєнного комунізму»?
 9. Якими були особливості впровадження непу в УСРР?
 10. Які кризи відбувалися в період непу та які їх причини?
 11. Чому неп було згорнуто?
 12. Чи була УСРР суверенною державою до утворення СРСР в 1922 р.?
 13. У процесі утворення СРСР існувало два підходи до створення СРСР. Поясніть їх та укажіть до якої з них більше схилялося керівництво УСРР?
 14. Яким був проект В. Леніна щодо створення СРСР?
 15. Коли СРСР було створено і на яких умовах (який проект реалізовано)?
 16. Який статус УСРР отримала в СРСР?
 17. Які негативні явища у розвитку культури з’явилися з установленням більшовицького режиму?
 18. Які позитивні явища у розвитку культури з’явилися з установленням більшовицького режиму?
 19. Із якою метою більшовики розгорнули кампанію коренізації. Які наслідки вона мала в УСРР?
 20. Із якою метою більшовики розгорнули кампанію ліквідації неписьменності серед населення? Які наслідки вона мала в УСРР?
 21. Чим була зумовлена політизація та ідеологізація культури за часів більшовицького режиму?
Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed