Семінар 11. Суспільно-політичне життя УСРР у період нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)

1. Нова економічна політика: причини впровадження, зміст та наслідки.
2. Утворення СРСР та місце в ньому УСРР.
3. Розвиток культури в 1920-х рр. в УСРР.

Основні поняття і терміни: автономізація, артілі, воєнний комунізм, госпрозрахунок, денаціоналізація, договірна федерація, електрифікація, індустріалізація, інтервенція, колективізація, командна економіка, комітети бідноти, комуна, конвертація, концесії, коренізація, культурна революція, лікнепи, націоналізація, нова економічна політика (неп), непмани, «ножиці цін», продовольча розкладка (продрозкладка), продовольчий податок (продподаток), раднаргосп, ревкоми, реквізиція, робітничі факультети, «розстріляне відродження», союзний договір, товариства спільної обробки землі, українізація, хлібозаготівля, червоний терор.
Персоналії: Раковський Християн, Бойчук Михайло, Гринько Григорій, Довженко Олександр, Макаренко Антон, Еллан-Блакитний Василь, Куліш Микола, Курбас Лесь, Скрипник Микола, Сталін Йосип, Ульянов (Ленін) Володимир, Хвильовий Микола, Шумський Олександр, Волобуєв Михайло, Яворницький Дмитро.
Підготовка до семінару: Орієнтуватися в темі семінару. Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (в межах семінарської теми). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези підручника:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 372 – 388, 401 – 420. Режим доступу: http://ftfsite.ru/wp-content/files/istorija_ukrajiny_bojko.pdf
Грицак, Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації ХІХ – ХХ ст. – К.: Ґенеза, 1996. – С. 122 – 129. Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Grycak.pdf
Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 11». Режим доступу: http://onlinetribune.info/rekomendacii-studentam-shhodo-pidgotovki-do-seminariv-ta-lekcij/

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed