Семінар 12. Протиріччя соціально-економічного розвитку Радянської України (1929 – 1939 рр.)

1. Політика індустріалізації: завдання, характерні риси, наслідки.
2. Політика колективізації: завдання, характерні риси, наслідки.
3. Голодомор 1932 – 1933 рр. Репресивна політика сталінізму.

Основні поняття і терміни: індустріалізація, колективізація, директива, адміністративно-командна система, репресії, терор, депортації, колгоспи, ГУТАБ, тоталітаризм, культ особи, голодомор, геноцид, трудодень, чорні дошки, куркулі, п’ятирічка, русифікація, соціалістичне змагання, стаханівський рух, галузі групи А, галузі групи Б, емансипація.
Персоналії: Бойчук Михайло, Вавилов Микола, Верьовка Григорій, Довженко Олександр, Курбас Лесь, Каганович Лазар, Коцюбинський Юрій, Скрипник Микола, Сталін Йосип, Ульянов (Ленін) Володимир, Шумський Олександр, Волобуєв Михайло, Яворницький Дмитро, Самокиш Микола, Писаржевський Лев, Рильський Максим, Сосюра Володимир, Юра Гнат.
Підготовка до семінару: Орієнтуватися в темі семінару. Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (в межах семінарської теми). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези підручника:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 388 – 401, 420 – 428.
Грицак, Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації ХІХ – ХХ ст. – К.: Ґенеза, 1996. – С. 129 – 134.
Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 12».

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему
застосовуючи різні методи навчання:

Обговорення матеріалу – обмін поглядами, думками, щодо почутого, прочитаного матеріалу.
Дискусія – широке публічне обговорення спірного питання називають.
Мозковий штурм (злива ідей) – метод висування творчих ідей, думок, поглядів у процесі розв’язування наукової проблеми, сеанси якого стимулюють творче мислення.

Приклад запитань до експрес-опитування:

1. Яка політика проводилася більшовиками після згортання непу?
2. Коли цей політичний курс реалізовувався? Назвіть його складові.
3. Які причини її проведення?
4. Які причини встановлення особистого режиму влади Сталіна?
5. Що таке «культ особи»?
6. Що таке індустріалізація, які її цілі?
7. Які труднощі стояли перед державою під час індустріалізації?
8. Що таке стаханівський рух?
9. Хто і коли його розпочав?
10. Укажіть недоліки стаханівського руху?
11. Позитивні (негативні) наслідки індустріалізації.
12. Що таке колективізація, які її цілі?
13. Коли розпочалася суцільна колективізація, які її причини?
14. Чи можна було здійснити сталінську індустріалізацію без суцільної колективізації?
15. Що означало гасло «ліквідація куркульства як класу»?
16. Розкуркулення було метою чи засобами у здійсненні колективізації?
17. Які причини голоду 1932-1933 рр.?
18. Голодомор був засобом чи наслідком колективізації в Україні?
19. Що таке геноцид і варто вважати ці події геноцидом?
20. Які причини радянських репресій?
21. Які органи чинили масові репресії?
22. Укажіть види репресивних акцій в Радянській Україні.
23. Чи можна вважати радянський народ жертвою чи співавтором тоталітарного режиму?
24. Тотальний контроль держави за усіма ланками і сферами суспільного життя – це прояв сили чи слабкості держави?

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed