Семінар 12. Протиріччя соціально-економічного розвитку Радянської України (1929 – 1939 рр.)

1. Становлення сталінської диктатури: причини, сутність, наслідки.
2. Політика індустріалізації: завдання, характерні риси, наслідки.
3. Політика колективізації: завдання, характерні риси, наслідки.
4. Голодомор 1932 – 1933 рр. Репресивна політика сталінізму.

Основні поняття і терміни: індустріалізація, колективізація, директива, адміністративно-командна система, репресії, терор, депортації, колгоспи, ГУТАБ, тоталітаризм, культ особи, голодомор, геноцид, трудодень, чорні дошки, куркулі, п’ятирічка, русифікація, соціалістичне змагання, стаханівський рух, галузі групи А, галузі групи Б, емансипація.
Персоналії: Бойчук Михайло, Вавилов Микола, Верьовка Григорій, Довженко Олександр, Курбас Лесь, Каганович Лазар, Коцюбинський Юрій, Скрипник Микола, Сталін Йосип, Ульянов (Ленін) Володимир, Шумський Олександр, Волобуєв Михайло, Яворницький Дмитро, Самокиш Микола, Писаржевський Лев, Рильський Максим, Сосюра Володимир, Юра Гнат.
Підготовка до семінару: Орієнтуватися в темі семінару. Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (в межах семінарської теми). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези підручника:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 388 – 401, 420 – 428. Режим доступу: http://ftfsite.ru/wp-content/files/istorija_ukrajiny_bojko.pdf
Грицак, Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації ХІХ – ХХ ст. – К.: Ґенеза, 1996. – С. 129 – 134. Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Grycak.pdf
Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 12». Режим доступу: http://onlinetribune.info/rekomendacii-studentam-shhodo-pidgotovki-do-seminariv-ta-lekcij/

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed