Семінар 2. Матеріальна та духовна культура давніх народів на українських землях у добу заліза

1. Перші державні утворення доби заліза (І тис. до н. е. – ІV ст. н. е.).
2. Античні міста-колонії Північного Причорномор’я.
Персоналії: Атей, Аттіла, Анахарсіс, Біон Борисфенський, Германаріх, Геродот, Демосфен, Діонісій Ольвійський, Діонісій Малий, Йордан, Сіріск Херсонеський, Харон.
Основні терміни: агора, акрополь, амфора, архонт, волхв, гімнасіарх, гімнасії, горит, готи, гуни, Другий великий суспільний поділ праці, ефебії, «звіриний стиль», ідол, капище, кіммерійці, клери, колонізація, культ, культура, некрополь, обол, пектораль, поліс, Понт Авксинський, Понт Евксинський, піктограма, русалії, сармати, «сім вільних мистецтв», скіфи, таври, тібос, Третій великий суспільний поділ праці, хори, язичництво, цивілізація.

Підготовка до семінару:
1) Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (відповідно теми семінару);
2) Повторити матеріал лекції  1.2 + читати та, якщо буде потреба, виписати основні тези теми підручника в окремий зошит для семінарів або наприкінці конспекту відповідної лекції:

Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 23 – 32.

3) Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 2».

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed