Семінар 3. Історія та культура східних слов’ян (дохристиянський період)

1. Проблема походження слов’ян. Перші писемні згадки про слов’ян.
2. Розселення слов’янських племен. Протодержавні утворення східних слов’ян.
3. Особливості язичницького світогляду східних слов’ян.

Персоналії: Бож, Помпоній Мела, Пліній Старший, Прокопій Кесарійський, Клавдій Птолемей, Корнелій Тацит, Іван Бодуен де Куртене.
Основні терміни: автохтони, східні слов’яни, анти, венеди, склавіни, племена, бгання караваю, радуниці, тризна, племінні княжіння, пантеон, поляни, древляни, сіверяни, дуліби, волиняни, тиверці, ініціація, уличі, білі хорвати, язичництво, ідол, культ, волхв, капище, міф, міфологія, демонологія, анімізм, тотемізм, політеїзм, антропоморфні боги, Збруцький ідол, християнство, духовенство, Род, Сварог, Дажбог, Перун, Велес, Мокош, Лада, Стрибог, Симаргл, Ярило, Марена, Чорнобог, Білобог.

Підготовка до семінару:

1) Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (відповідно теми семінару);
2) Повторити матеріал лекції  2.1 + читати та, якщо буде потреба, виписати основні тези теми підручників в окремий зошит для семінарів або наприкінці конспекту відповідної лекції:

Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 32 – 40.

Попович, М. Нарис історії культури України [Текст] / М. Попович. – К.: АртЕк, 1998. – С. 22 – 55.

3) Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 3».

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed