Семінар 4. Історія та культура Київської Русі

  1. Теорії походження Русі (норманська, антинорманська, хозарська).
  2. Етапи розвитку Русі. Причини розпаду.
  3. Суспільно-політичний устрій та «соціальна піраміда» Давньоруської держави.

*          *           *

Персоналії: Аскольд, Дір, Рюрик, Олег, Ігор, Ольга, Святослав Ігорович (Хоробрий), Володимир І Святославович (Великий), Святополк І, Ярослав Володимирович (Мудрий), Мстислав І Володимирович, Ізяслав І Ярославич, Святослав ІІ Ярославич, Всеволод Ярославич, Святополк ІІ Ізяславич, Володимир ІІ Всеволодович (Мономах), Мстислав ІІ Володимирович (Великий), Іларіон, Нестор-літописець.

Основні поняття і терміни: варяги, нормани, норманська теорія, антинорманська теорія,  Київська Русь, Куявія, Славія, Арсанія, Візантія, Хазарський каганат, печеніги, верв, віче, дружина, ранньофеодальна монархія, язичництво, ідол, культ, волхв, капище, династія, великий князь, намісний князь (посадник), васал, сюзерен, колегіальне правління (колективний сюзеренітет), дуумвірат, тріумвірат, сеньйорат, бояри, тіун, огнищанин, гридь, мечник, дітський, отрок, люди градські, гості, купець, лихвар, феодал, феодальне землеволодіння, «Руська правда», смерд, дворові селяни, закупи, ізгої, челядь, рядовичі, холопи, задушні люди, данина, полюддя, погости, оброк, ловища, уділ, вотчина, помістя, лествичне право, християнство, митрополит, духовенство, церковні люди, десятина, глаголиця, кирилиця.

Підготовка до семінару:

1) Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (відповідно теми семінару);

2) Повторити матеріал лекції  2.2 + читати та, якщо буде потреба, виписати основні тези теми підручників в окремий зошит для семінарів або наприкінці конспекту відповідної лекції:

Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 41 – 89.

Попович, М. Нарис історії культури України [Текст] / М. Попович. – К.: АртЕк, 1998. – С. 56 – 119.

3) Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 4».

 

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed