Семінар 5. Історія та культура Королівства Руського

1. Етапи розвитку та державно-політичний устрій Галицько-Волинської держави.
2. Культура Королівства Руського.

*          *          *

Персоналії: Володимирко Володарович, Ярослав Осмомисл, династія Романовичів, Роман Мстиславич (Великий), Данило Романович (Галицький), Лев І Данилович, Юрій І Львович, Андрій Юрійович, Лев ІІ Юрійович, Юрій ІІ Болеслав Тройденович.
Основні поняття і терміни: колегіальне правління (колективний сюзеренітет), дуумвірат, тріумвірат, сеньйорат, бояри, ранньофеодальна монархія, феодалізм, васал, сюзерен, монголо-татарське іго, експансія, боярська опозиція, удільні князівства, феодальна роздробленість, спадкова вотчина, митрополит, Мала Русь, Велика Русь, Золота Орда, ярлик, пейцза, васальна залежність, баскак, Галицька митрополія, легат, окупація.

Підготовка до семінару:
1) Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (відповідно теми семінару);
2) Повторити матеріал лекції 2.3 + читати та, якщо буде потреба, виписати основні тези теми підручників в окремий зошит для семінарів або наприкінці конспекту відповідної лекції:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 90 – 96.
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України [Текст] / Н. Яковенко. – К.: Критика, 2006. – С. 70 – 79.
3) Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 5».

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed