Семінар 6. Політичний, економічний та культурний розвиток українських земель у складі Речі Посполитої

1. Люблінська унія 1569 р.: причини укладання, зміст та наслідки для українців.
2. Соціально-економічний та політичний розвиток українських земель у 1569 – 1647 рр.
3. Берестейська унія 1596 р.: причини укладання, зміст та наслідки для українців.

*          *          *

Персоналії: Сигізмунд ІІ Август, Сигізмунд ІІІ Ваза, Владислав ІV, Костянтин Острозький, Василь Острозький, Іов Борецький, Дмитро Вишневецький, Криштоф Косинський, Северин Наливайко, Петро Конашевич-Сагайдачний, Марко Жмайло, Тарас Федорович, Іван Сулима, Дмитро Гуня, Яків Остряниця, Павло Бут.
Основні терміни: фільварки, магдебурзьке право, магістрат, лава, рада, Устава на волоки, персональна унія, литовські статути, кріпацтво, панщина, оброк, республіка, монархія, церковні братства, ставропігія, полемічна література, православ’я, католицизм, протестантизм, Реформація, Контрреформація, уніатство, козаки (січові), уходники, Дике Поле, Запорозька Січ, зимівник, кіш, курінь, реєстрове козацтво, кошовий отаман, осавул, клейноди, чайка, «доба героїчних походів», ясир, Ординація Війська Запорозького реєстрового.

Підготовка до семінару:
1) Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (відповідно теми семінару);
2) Повторити матеріал лекції 3.2 + читати та, якщо буде потреба, виписати основні тези теми підручників в окремий зошит для семінарів або наприкінці конспекту відповідної лекції:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 102 – 128;
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України [Текст] / Н. Яковенко. – К.: Критика, 2006. – С. 117 – 188.
3) Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 6».

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed