Семінар 7. Розвиток Наддніпрянської України в першій половині ХІХ ст.

1. Наддніпрянська Україна в умовах кризи феодального ладу.
2. Розгортання на українських землях національно-визвольного та революційного рухів.

*          *          *

Персоналії: Дмитро Бантиш-Каменський, Остап Вересай, Микола Гоголь, Петро Гулак-Артемовський, Василь Каразін, Устим Кармалюк, Григорій Квітка-Основ’яненко, Микола Костомаров, Іван Котляревський, Пантелеймон Куліш, Михайло Максимович, Микола І, Олександр І, Михайло Остроградський, Ізмаїл Срезневський, Тарас Шевченко, Михайло Щепкін, Дмитро Яворницький, Павло Пестель.

Основні поняття і терміни: губернія, повіт, стан, генерал-губернаторство, інкорпорація, мануфактура, промисловий переворот, капіталізм, феодалізм, натуральне господарство, ринкове господарство, бюрократизація, уніфікація, денаціоналізація, місячина, урочна система, кантоніст, військові поселенці, поміщицькі селяни, державні селяни, удільні селяни, буржуазія, пролетаріат, урбанізація, революція, військовий переворот, месіанство, репресії, масонство, декабрист.

Підготовка до семінару:
1) Знати значення термінів та досягнення вказаних персоналій (відповідно теми семінару);
2) Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати основні тези теми підручників в окремий зошит для семінарів або наприкінці конспекту відповідної лекції:
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст] / О. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 213 – 237.

Попович, М. Нарис історії культури України [Текст] / М. Попович. – К.: АртЕк, 1998. – С. 300 – 348.

3) Напередодні семінарського заняття розв’язати тести розміщенні на сайті – у рубриці «Тести до семінару 7».

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed