Семінарська тема 1. Українці – титульний етнос країни: особливості етнонаціонального розвитку

Семінарська тема з курсу «Історія українського суспільства»

Тема 1. Українці – титульний етнос країни: особливості етнонаціонального розвитку

1. Поняття «суспільство», «українське суспільство». Типи суспільств та соціальна стратифікація (на прикладах з української історії).
2. Походження українського народу. Етнонімічна картина українців. Назви та самоназви української території.
3. Ментальність і етнічні стереотипи українців.
Основні поняття і терміни: східні слов’яни, анти, венеди, склавіни, племінні княжіння, поляни, древляни, сіверяни, дуліби, волиняни, тиверці, уличі, білі хорвати, ранньофеодальна монархія, станово-представницька монархія, абсолютна монархія,  верв (вервь), віче, дружина, гридь, смерд, холоп, рядович, закуп, ізгої, бояри, князь, васал, сюзерен, міщани, гості, чорне духовенство, біле духовенство, митрополит, магнати, шляхта, патриціат, плебс, бюргерство, селяни похожі, селяни непохожі, тяглові селяни, данники (чиншові селяни), феодалізм, традиційне суспільство, індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство, етнонім, етнофолізм, ментальність (менталітет), етнічні стереотипи, етнографічні групи, етнічні групи, національні меншини.
Історико-етнографічні регіони України: Полісся, Галичина, Опілля, Поділля, Підляшшя, Середнє Подніпров’я, Нижнє Подніпров’я, Північна Буковина, Волинь, Покуття, Придністров’я, Приазов’я, Закарпаття, Слобідська Україна (Слобожанщина), Північне Причорномор’я (Надчорномор’я), Південна Бессарабія, Наддніпрянська Україна (Наддніпрянщина), Холмщина (Забужжя), Посяння (Надсяння, Сяноччина), Лемківщина, Мармарощина (Марамарощина), Підляшшя (Підлісся), Прящівшина (Прятівщина), Сіверщина, Стародубщина, Донбас, Крим (Таврія, Таврида), Лівобережна Україна, Гуцульщина, Бойківщина, Буджак, Правобережна Україна, Донщина, Кубанщина.

Підготовка до семінару: Орієнтуватися в питаннях винесених на семінар. Знати значення понять і термінів, орієнтуватися по карті (знати історико-етнографічні регіони, місце розселення етнографічних груп та східнослов’янських племінних союзів). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези опорного конспекту:
Тези опорного конспекту «Вступ до курсу» та «1.1. Українці – титульний етнос країни» розміщено на сайті.
Напередодні семінарського заняття рекомендую розв’язати тести розміщенні на сайті у рубриках «Поняття і терміни курсу «Історія українського суспільства» та «Тести до семінарської теми 1».

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed