Рейтингова система оцінювання студентів, які прослухали дисципліну «Історія та культура України»

Дисципліна читається упродовж 1 та 2 семестрів. Наприкінці кожного семестру заплановане підсумкове оцінювання студентів – залік. В першому та другому семестрах передбачена ідентична рейтингова система оцінювання здобутків студентів, які прослухали курс «Історія та культура України».

Семестр І / Семестр ІІ

Вид контролю Максимальний бал Тиждень проведення

1

виступ на семінарі

10 балів

1 тиждень

2

виступ на семінарі

10 балів 3 тиждень

3

виступ на семінарі

10 балів

5 тиждень

4

виступ на семінарі

10 балів

7 тиждень

5

виступ на семінарі

10 балів

9 тиждень

6

виступ на семінарі

10 балів

11 тиждень

7

виступ на семінарі

10 балів

13 тиждень

8

виступ на семінарі 10 балів

15 тиждень

9

виступ на семінарі*

/індивідуальна робота/

10 балів

16 тиждень

10

тести за темою, що винесена на самостійне опрацювання

10 балів

16 тиждень

* якщо навчальний план передбачає в академічній групі вісім семінарів за семестр, тоді перевіряється виконання студентом індивідуального завдання

Будь-яку тему семінару можна перескласти один раз у письмовій формі на консультації. Передбачені також додаткові (мотивуючі) 10 балів, які виставляються наприкінці семестру за наявність конспекту.

У цілому студент (студентка) за семестр можуть набрати максимально 100 балів. Залік виставляється автоматично у заліковий тиждень, якщо у студента (студентки) загальна сума балів від 60 до 100.

Загальна підсумкова рейтингова оцінка визначається за шкалою:

90 – 100 балів – оцінка «зараховано»;
82 – 89 балів – оцінка «зараховано»;
75 – 81 балів – оцінка «зараховано»;
64 – 74 балів – оцінка «зараховано»;
60 – 63 балів – оцінка «зараховано»;
0 – 59 балів – оцінка «не зараховано».

Поділитися:
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты