Тема 7. Особливості розвитку українських земель у складі іноземних держав (середина ХІV – перша половина ХVІ ст.)

Прослухавши лекцію на тему «Особливості розвитку українських земель у складі іноземних держав» та опрацювавши матеріал відповідних параграфів шкільного підручника з історії вступники повинні сформувати уявлення про суспільно-політичне, економічне та культурне життя населення українських земель другої половини ХІV – першої половини ХVІ ст. Вивчаючи тему рекомендуємо звернути увагу на такі її елементи: причини та наслідки іноземної експансії на українські землі; причини, зміст та наслідки укладання польсько-литовських уній; особливості політичного устрою, соціальної структури, економічного розвитку українських земель у складі різних іноземних держав (Великого князівства Литовського, Польського королівства, Молдовського князівства, Кримського ханства, Османської імперії, Угорського королівства, Московського царства); розвиток української культури (освіта, наукові знання та вітчизняні вчені, література, початок друкування слов’янських книг кириличним шрифтом, релігія, архітектура і містобудування, образотворче мистецтво, музика). Рекомендуємо, повторивши матеріали підручника з історії та переглянувши конспект лекції, розв’язати запропоновані тести для перевірки власних знань.

Поділитися:
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты