Тести з курсу «Історія України»

Пропонуємо Вам розв’язати тести. Їх рішення та аналіз отриманих результатів дозволить виявити прогалини у знаннях, систематизувати й узагальнити інформацію. Рішення тестів корисне для самоаналізу, стимуляції саморозвитку та послідовного засвоєння матеріалу.

Тема 1. Вступ до дисципліни «Історія України»
Тема 2. Давня історія України (від палеоліту до бронзового віку)
Тема 3. Розвиток українських земель у добу заліза
Тема 4. Історія та культура східних слов’ян
Тема 5. Історія Давньоруської держави (ІХ – ХІІІ ст.)
Тема 6. Галицько-Волинське князівство – правонаступник Київської Русі
Тема 7. Особливості розвитку українських земель у складі іноземних держав (середина ХІV – перша половина ХVІ ст.)
Тренувальні тести з історії України (матеріал 7 класу)
Тема 8. Розвиток українських земель у складі Речі Посполитої (1569 – 1648 рр.)
Тема 9. Становлення та еволюція українського козацтва
Тема 10. Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького (1648 – 1657 рр.)
Тема 11. Розвиток українських земель у добу Руїни
Тема 12. Історія та культура українських земель наприкінці ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст.
Тема 13. Історія та культура українських земель у другій половині ХVІІІ ст.
Тренувальні тести з історії України (матеріал 8 класу)
Тема 14. Історія та культура українських земель у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ ст. – у першій половині ХІХ ст.
Тема 15. Історія та культура українських земель у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ ст. – у першій половині ХІХ ст.
Тема 16. Історія та культура українських земель у складі Російської імперії у другій половині ХІХ ст.
Тема 17. Історія та культура українських земель у складі Австро-Угорської імперії у другій половині ХІХ ст.
Тема 18. Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.
Тема 19. Українські землі у складі імперії Габсбургів на початку XX ст.
Тема 20. Україна в роки Першої світової війни (1914 – 1918 рр.)
Тема 21. Українські землі в роки національно-визвольних змагань (1917 – 1921 рр.)
Тема 22. УСРР в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)
Тема 23. Розвиток УРСР у 1929 – 1939 рр.
Тема 24. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період (1918 – 1939 рр.)
Тема 25. Українські землі в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)
Тема 26. Післявоєнна відбудова та розвиток УРСР (1945 – 1953 рр.)
Тема 27. Радянська Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.)
Тема 28. Історія УРСР періоду «розвинутого соціалізму» (1964 – 1985 рр.)
Тема 29. Курс перебудови та процес відродження незалежної України (1985 – 1991 рр.)
Тема 30. Україна у сучасному світі (1991 р. – до сьогодення)

Поділитися:
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты