Тести з курсу «Історія української культури»

Пропонуємо Вам виконати завдання з вибором одного правильного варіанта з чотирьох запропонованих. Рішення тестів і аналіз отриманих результатів дозволять виявити прогалини знань у навчанні, систематизувати й узагальнити інформацію. Комплекс тестів корисний для самоаналізу, стимуляції саморозвитку та послідовного засвоєння матеріалу.

Тема 1. Поняття і сутність культури, її основні концепції. Характеристика української культури
Тема 2. Матеріальна та духовна культура на українських землях у давні часи
Тема 3. Культура східних слов’ян (дохристиянський період)
Тема 4. Культура княжої доби
Тема 5. Українська культура в ХІV ст. – ХVІ ст.
Тема 6. Українська культура періоду козацького бароко (ХVІІ – ХVІІІ ст.)
Тема 7. Особливості розвитку української культури в ХІХ ст.
Тема 8. Стан української культури в 1900-ті – 1910-ті рр.
Тема 9. Розвиток української культури в 1920-х – 1930-х рр.
Тема 10. Культурні процеси на українських землях у роки війни та повоєнної відбудови (1939 – 1953 рр.)
Тема 11. Культура УРСР в період системної кризи радянського суспільства (1953 – 1991 рр.)
Тема 12. Культура України у сучасну добу

Поділитися:
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты