«Зовнішня політика України»

Курс «Зовнішня політика України» – важлива гуманітарна дисципліна, яка надає студентам уявлення про зовнішньополітичний розвиток вітчизняної держави. Ознайомлення з міжнародною діяльністю України сприятиме розумінню студентами джерел та витоків української дипломатії, її традицій.

У межах даного курсу розглядається зовнішня політика урядів Української Народної Республіки, Української Держави гетьмана Скоропадського, Західноукраїнської Народної Республіки, Радянської України, також аналізується зовнішня політика сучасної України. Основну увагу приділено дослідженню структури та методів діяльності Міністерства закордонних справ, цілей, завдань та напрямів роботи української дипломатії, двостороннім відносинам вітчизняної держави з провідними країнами та міжнародними організаціями.

Метою розміщення на сайті onlinetribune.info навчальних матеріалів є прагнення допомогти студентам розібратися в складних динамічних нюансах зовнішньополітичної діяльності України новітньої доби.

Основні завдання вивчення дисципліни:

інформувати студентів про основні напрямки зовнішньої політики української держави на різних етапах її існування;
з’ясувати особливості відносин України з провідними країнами світу, її роль у діяльності міжнародних організацій;

У результаті засвоєння навчального матеріалу студенти повинні:

√ знати:

 основні джерела, програмний матеріал курсу;
 методи та засоби зовнішньої політики;
 основні етапи дипломатичних відносин України з провідними міжнародними організаціями та державами світу, результати цих стосунків та перспективи;
 місце України в сучасній міжнародній системі;
 факти біографії політичних діячів і дипломатів, які суттєво вплинули на розробку та реалізацію зовнішньої політики вітчизняної держави;
 проблеми та перспективи розвитку України в світовому цивілізаційному процесі;

√ вміти:

користуватися історико-географічними картами, мультимедійними засобами під час викладу зовнішньополітичних проблем;
 орієнтуватися у методах та засобах роботи зовнішньополітичних відомств;
 застосовувати знання для орієнтації в сучасній міжнародній політиці;
 зіставляти геополітичні інтереси України зі світовими процесами;
 аналізувати головні етапи розвитку зовнішньої політики України, закономірності становлення та функціонування української дипломатії;
 визначати роль і місце України на міжнародній арені, усвідомлювати специфіку національної геополітики та геостратегії.

Матеріали розміщені на сайті надають можливість студентам опанувати курс «Зовнішня політика України», набути необхідних знань та вмінь із дисципліни, ґрунтовно підготуватися до успішного складання підсумкової атестації.

Поділитися:
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты