Тема 5. Історія Давньоруської держави (ІХ – ХІІІ ст.)

Прослухавши лекцію на тему «Історія Давньоруської держави (ІХ – ХІІІ ст.)» та опрацювавши матеріал відповідних параграфів шкільного підручника з історії вступники повинні ознайомитися з процесом державотворення у східних слов’ян. Вивчаючи тему рекомендуємо звернути увагу на такі її елементи: райони розселення східних слов’ян; передумови та причини становлення держави з центром у Києві; теорії походження Русі; внутрішня та зовнішня політика князів (княгині) Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Ізяслава Ярославича, Святослава Ярославича, Всеволода Ярославича, Святополка ІІ Ізяславича, Володимира Мономаха, Мстислава Володимировича; причини, сутність і наслідки політичної роздробленості; економічний та політичний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Галицького та Волинського князівств у добу роздробленості Русі; походи Чингізхана та Батия на Русь, сутність та наслідки золотоординське панування над українськими землями; культура Київської Русі (усна народна творчість, писемність, освіта, пам’ятки книжкового мистецтва, література, наукові знання, право, архітектура, музика, образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво); виникнення назви «Україна»; проблема походження українців. Рекомендуємо, повторивши матеріали підручника з історії та переглянувши конспект лекції, розв’язати запропоновані тести для того, щоб перевірити власні знання та підготуватися до ЗНО.

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed